Musik

Lena Kahl Asketorp och Göran Asketorp är verksamma i olika ensembler och orkestrar i regionen:

Tillsammans med Carina Norlander spelar Lena och Göran trio-musik, framför allt från barocktiden.

I Kammarorkester Öresund deltar Lena och Göran i en något större orkester bestående av ca 25 stråkmusiker från bägge sidorna av Öresund.

I Lunds Stadsorkester medverkar Lena och Göran i en full symfoniorkester, som ger ca 4 konserter per år.

Därutöver medverkar Lena och Göran vid olika konserter, t ex i kyrkor eller andra sammankomster.

Ofta spelar Göran in dessa konserter och framföranden.